Konrad Zientara
Kontakt
Konrad Zientara

+48 503 811 188
konrad @ mrkk • pl

O mnie, a w zasadzie bardziej CV

zdjęcie Konrada

 

mgr inż. arch. Konrad Zientara
Architekt
freelancer w niezależnej grupie twórczej
MRKK | design studio
>>> www.mrkk.pl

 

wykształcenie wyższe:
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury i Urbanistyki

znane języki obce:
angielski – w stopniu bardzo dobrym
niemiecki – w stopniu dobrym

obsługiwane programy:
AutoCAD / DraftSight
SketchUp
Adobe Photoshop
Adobe Flash
Adobe Premiere
Adobe After Effects
PreSonus StudioOne
Ableton Live
Audiacity
MS Word / OpenOffice Writer
MS Excel / OpenOffice Calc
CorelDraw
KiCAD

 

doświadczenie w pracy z przestrzenią:

 

inne zajęcia: